பொது பிரிவு

கூத்தாநல்லுார் நகராட்சி இரண்டாம்  நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 ஆர். லதா மேலாளர்
2 ப.முத்துகிருஷ்ணன் உதவியாளர் /கணக்கர்
3 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
4 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
5 கே.அய்யப்பன் இளநிலை உதவியாளர்
6 ஞா.சக்திவேல் இளநிலை உதவியாளர்
7 டி. ஆப்ராஹாம் லிங்கன் இளநிலை உதவியளர்
8 ஜே.கிருத்திகாதேவி தட்டச்சர்
9 காலியிடம் பதிவறை எழுத்தர்
10 காலியிடம் அலுவலக உதவியாளர்