முக்கியமான தொடர்புகள்

பதவி மின்னஞ்சல் முகவரி அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண்
மாவட்ட ஆட்சியர் collrdgl[at]nic[dot]in 9444169000 0451-2461199
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் dro[dot]tndgl[at]nic[dot]in 9445000915 4512460300
நேர்முக உதவியாளர் (பொது) pagdgl[at]nic[dot]in 0451-2461082
சார்ஆட்சியர்/வருவாய் கோட்டாச்சியர் திண்டுக்கல் rdo[dot]tndgl[at]nic[dot]in 9445000446 0451-2432615
சார்ஆட்சியர்/வருவாய் கோட்டாச்சியர் பழனி rdopln[dot]tndgl[at]nic[dot]in 9445000447 04545-242250
சார்ஆட்சியர்/வருவாய் கோட்டாச்சியர் கொடைக்கானல் rdokkl[dot]tndgl[at]nic[dot]in 9445000448 04542-240296