மழைநீர் வடிகால்

 

மழைநீர் வடிகால் மொத்த நீளம் 3.08 கி.மீ.
திறந்தவெளி கால்வாய் 1.63 கி.மீ.
மூடிய கால்வாய் 1.45 கி.மீ.