மருத்துவமனைகள்

கொடைக்கானல் நகராட்சி
மருத்துவமனைகள் தொலைபேசி எண்
1 அரசு மருத்துவமனை 04542-241292
2 நகர்புற ஆரம்பசுகாதார நிலையம் 04542-243253
3 வேன்ஆலன் மருத்துவமனை 04542-241273
4 K.H.M.S மருத்துவமனை 04542-241379
5 டாக்டர்.முத்துகிருஷ்ணன் கிளினிக் 9486301039
6 டாக்டர்.சர்புதின் கிளினிக் 04542-241267
7 டாக்டர்.பால் அருள்ராஜ் கிளினிக் 9952308138
8 பாசம் டிரஸ்ட்(கிளினிக்) 04542-241266
9 டாக்டர்.பாலசுப்ரமணி கிளினிக் 9443041418
10 டாக்டர்.முத்துவேந்தன் கிளினிக் 7947139980
11 டாக்டர்.சரவணஆறுமுகம் கிளினிக் 943457785
12 டாக்டர்.வைத்திஸ்வரன் கிளினிக் 04542-241274
13 டாக்டர். தாஸ் பல் மருத்துவமனை 9003192615
14 பாலாஜி இரத்தப்பரிசோதனை நிலையம் 7947104987
15 விநாயகா இரத்தப்பரிசோதனை நிலையம் 9486301039
16 கணேஷ் பல் மருத்துவமனை 9842569878