பொது பிரிவு

கொடைக்கானல் நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலியிடம் மேலாளர்
2 வி.கணேசன் உதவியாளர்
3 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
4 பி. குமரேசன் இளநிலை உதவியாளர்
5 எம். கிருஷ்ணமூர்த்தி இளநிலை உதவியாளர்
6 எஸ்.சாந்தகுமாரி இளநிலை உதவியாளர்
7 ஆர் .வாசுதேவன் இளநிலை உதவியாளர்
8 மு.மணிகண்டன் இளநிலை உதவியாளர்
9 பி.சரவணக்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
10 கே.வடிவேல் இளநிலை உதவியாளர்
11 எம். மதன் இளநிலை உதவியாளர்
12 ஜே.ஆனந்த குமார் பெர்னாண்டோ இளநிலை உதவியாளர்
13 ஆர்.செந்தில் குமார் தட்டச்சர்
14 எஸ்.தாவிது ராஜா பதிவறை எழுத்தர்
15 காலியிடம் ஓட்டுநர்
16 காலியிடம் இரவு காவலர்
17 பி.முருகன் சமையல் உடன் காவலர்
18 அய்யப்பன் அலுவலக உதவியாளர்
19 பி.மணி அலுவலக உதவியாளர்
20 காலியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
21 ஏ.பாலாஜி அலுவலக உதவியாளர்
22 ஏ.செல்வி அலுவலக உதவியாளர்
23 ஆர்.சுமதி அலுவலக உதவியாளர்
24 காலியிடம் தங்கும் விடுதி காவலர்
25 காலியிடம் சந்தை காவலர்