பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 மா,அரவிந்த் கிருஷ்ணன் எம்.பி.பி. எஸ்.,எம்.பி.எச் நகர் நல அலுவலர்
2 வி.சுப்பையா துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 சி.திருப்பதி துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 தே.அலெக்சாண்டர் துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 ஏ.தெய்வாணை துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்
6 காலியிடம் துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்
7 எம்.ஜெயலட்சுமி துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்
8 ஏ.ஏசுதாஸ் துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்
9 கே.எம்.காந்தி ஓட்டுநர்
10 பி.வேல்முருகன் ஓட்டுநர்
11 ஆர்.நாகரத்தினம் அலுவலக உதவியாளர்
12 ஏ.தில்சாத் மகப்பேறு ஆயா
13 காலியிடம் ஓட்டுநர்
14 காலியிடம் மகப்பேறு ஆயா
15 காலியிடம் மகப்பேறு ஆயா
16 காலியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
17 காலியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
18 காலியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
19 காலியிடம் பெண்மருத்துவ அலுவலர்