காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

 

விவரம் தொலைபேசி எண்
நகர காவல் நிலையம், தாலுக்கா அலுவலகம் அருகில் கொடைக்கானல் 9498101544
மகளிர் காவல் நிலையம்,தாலுக்கா அலுவலகம் அருகில் கொடைக்கானல் 9498101568
தீ மற்றும் மீட்பு தீயணைப்பு நிலையம் கொடைக்கானல் 04542-240785,9445086330