கல்வி நிறுவனங்கள்

வ.எண் பள்ளிகளின் பெயர் விலாசம் தொலைபேசி எண்கள்
1 பிரசன்டேசன் கான்வென்ட் நாயுடுபுரம் 04542-246376,9442023043
2 புனித சவேரியார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி நாயுடுபுரம் 04542-243455,8300931455
3 பவான்ஸ்காந்தி மெட்ரிகுலேசன்.பள்ளி கால்ப் கிளப் ரோடு 9843434474
4 ஆர்.சி ஆரம்பபள்ளி பிளிஸ்வில்லா 04542-243455
5 சி.எஸ். ஐ நடுநிலைப்பள்ளி உட்வில் ரோடு
6 சி.எஸ். ஐ நடுநிலைப்பள்ளி பாக்கியபுரம் 9443108608
7 பிருந்தாவன் மெட்ரிகுலேசன்.பள்ளி கீழ்புமி              04542241013 04542-241013
8 சாந்தம் மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி பச்சமரத்து ஒடை 9047744277
9 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி லாஸ்காட் ரோடு 8760254386
10 கே.பி எஸ் பள்ளி மெட்ரிகுலேசன்.பள்ளி எம்.எம் தெரு 8870848848
11 ஆர்.சி மேல்நிலைப்பள்ளி காமராஜர் சாலை 04542-242821
12 புனித அருளப்பர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி காமராஜர் சாலை 04542-240726
13 கொடைக்கானல் இன்டர்நேசனல் பள்ளி செவன்ரோடு 04542-247500
14 புனித பீட்டர் மெட்ரிகுலேசன் பெய்ரி பால்ஸ் ரோடு 9710568797
15 சியோன்  மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி எம்.எம் சாலை 04542-241577