ஒப்பந்தக் குழு

ஒப்பந்தக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டக் குழு. நகராட்சி தலைவர் குழுவின் தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் ஒப்பந்தக் குழுவின் உறுப்பினர்கள்.

குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்.

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 திரு.பா.செல்லத் துரை நகா்மன்ற தலைவா்
2 திரு.த.நாராயணன் நகராட்சி ஆணையாளா்
3 திரு. ஆ. அருள்சாமி உறுப்பினா்