உதவி மையம்

காவல் நிலையம்

நகர காவல் நிலையம், தாலுக்கா அலுவலகம் அருகில் கொடைக்கானல் 9498101544
மகளிர் காவல் நிலையம்,தாலுக்கா அலுவலகம் அருகில் கொடைக்கானல் 9498101568

தீயணைப்பு நிலையம்

தீ மற்றும் மீட்பு தீயணைப்பு நிலையம் கொடைக்கானல் 04542-240785,9445086330