பொறியியல் பிரிவு

 

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 அருள் நகராட்சி பொறியாளர்
2 செந்தில்குமார் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
3 காலி பணியிடம் படவரைவாளர்
4 காலி பணியிடம் பணி ஆய்வர்
5 காலி பணியிடம் பணி ஆய்வர்
6 ரமேஷ் மின்பணியாளர்
7 லெட்சுமணன் குழாய் பொருத்துநர்
8 சுரேஷ்குமார் மின்பணி உதவியாளர்
9 ஜெயபிரகாசம் ஓட்டுநர்
10 உமையவேலு மேல்நிலை தொட்டி காவலர்