பொது பிரிவு

கீழக்கரை நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 உதயகுமார் மேலாளர்
2 சரவணக்குமார் கணக்கர்
3 தமிழ்செல்வன் உதவியாளர்
4 உதயகுமார் இளநிலை உதவியாளர்
5 வாசுகி இளநிலை உதவியாளர்
6 சுப்புலெட்சுமி இளநிலை உதவியாளர்
7 பூமாசாணி க இளநிலை உதவியாளர்
8 காலி பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
9 காலி பணியிடம் தட்டச்சர்
10 பொய்யாமொழி பதிவறை எழுத்தர்
11 ரமேஷ்குமார் அலுவலக உதவியாளர்
12 பாலமுருகன் ரா அலுவலக உதவியாளர்
13 காலி பணியிடம் அலுவலக உதவியாளர்