தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

 

வரிசை எண். தெருவிளக்குகள் விவரம் எண்ணிக்கை
1 உயர்கோபுர மின்விளக்குகள் 9
2 சோடியம் வேப்பர் விளக்குகள் 119
3 எம்.வி.எல் 150
4 சென்டர் மீடியா விளக்குகள் —-
5 சி.எப்.எல் 108
6 குழல் விளக்குகள் 1152
  • TANGEDCO நகருக்கு மின்சாரம் வழங்குதல் ஒழுங்கு படுத்தும் மற்றும் விநியோகிக்கும் பணியினை செய்கிறது.