காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

OFFICE NAME PHONE NUMBER
POLICE STATION (Arumuganeri) 280350
FIRE STATION  (Tiruchendur) 242301