கல்வி நிறுவனங்கள்

 

 

காயல்பட்டணம் நகரத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளின் விபரம்

வ.எண் பெயர் முகவரி
1 அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி தீவுத்தெரு
2 பஞ்சாயத்து யூனியன் பள்ளி தைக்காதெரு
3 எல்கே.மெட்குலேசன் பள்ளி சிவன்கோவில் தெரு
4 அருள்ராஜ் நடுநிலைப்பள்ளி ரத்தினாபுரி
5 சுபைதாபெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி குத்துக்கல் தெரு
6 முகைதீன மெட்க் மேல்நிலைப்பள்ளி கீழநயினார் தெரு
7 எல்கே.மேல்நிலைப்பள்ளி வண்ணாக்குடிகடை தெரு
8 செண்ட்ரல் மேல்நிலைப்ள்ளி சதுக்கை தெரு