ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

ரயில் பெயர் (எண்.) வழித்தடம் நேரம் நாள்
வந்தடைவது புறப்படுவது நிறுத்த நேரம் தி செ பு வி வெ ஞா
காரைக்குடி சந்திப்பு
இராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் (16701) 07:10 07:15 5 min Y Y Y Y Y Y Y
சென்னை எக்ஸ்பிரஸ்(16702) 20:30 20:35 5 min Y Y Y Y Y Y Y
கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் (06009) 05:20 05:25 5 min N N N N N N Y
ஆர்எம்எம் மாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் (06010) 19:10 19:15 5 min N N N N Y N N
பாண்டிச்சேரி கேப் எக்ஸ்பிரஸ் (06861) 01:15 01:20 5 min Y N N N N N N
பாண்டிச்சேரி எக்ஸ்பிரஸ்(06862) 19:40 19:45 5 min N Y N N N N N
திருவேன்றம் கன்ரோல் வேளாங்கன்னி எக்ஸ்பிரஸ் (06302) 19:40 19:45 5 min N N Y N N N N
கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் (16617) 22:25 22:30 5 min N N Y N N N N
இராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் (16618) 02:10 02:15 5 min N Y N N N N N
சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ்(16181) 05:10 05:15 5 min N N Y N N Y N
சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் (16182) 21:25 21:30 5 min N N N Y N N Y
பாண்டிச்சேரி கேப் எக்ஸ்பிரஸ் (16861)  19:15  19:18  3 min N N N Y N N N
பாண்டிச்சேரி எக்ஸ்பிரஸ் (16862) 19:40 19:45 5 min N N N N Y N N
இராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் (16101) 07:10 07:15 5 min Y Y Y Y Y Y Y
சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் (16102) 20:30 20:35 5 min Y Y Y Y Y Y Y
பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ் (12606) Starts 04:30 Y Y Y Y Y Y Y
பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ் (12605) 23:25 Ends Y Y Y Y Y Y Y
இராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் (16713) 00:30 00:35 5 min Y Y Y Y Y Y Y
இராமேஸ்வரம் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் (16714) 23:30 23:35 5 min Y Y Y Y Y Y Y
இராமேஸ்வரம் வாரநாசி எக்ஸ்பிரஸ் (14259) 02:20 02:25 5 min N N Y N N N N
புவனேஸ்வர்-இராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் (18496) 19:15 19:18 3 min N N N N Y N N
புவன்ஸ்வர் எக்ஸ்பிரஸ் (18495) 11:40 11:45 5 min N N N N N N Y
இராமேஸ்வரம்-மண்டூடி எக்ஸ்பிரஸ் (15119) 02:20 02:25 5 min N N Y N N N N
மண்டூடி -இராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் (15120) 20:15 20:20 5 min N N N N N N Y
காரைக்குடி பேருந்து கால அட்டவணை
ஆரம்பம் முடிவு நிறுவனத்தின் பெயர் தூரம் கால அளவு பேருந்து வகை வந்தடைவது புறப்படுவது
(in Kms) (in Days,Hrs,Min)
காரைக்குடி சென்னை ஸ்ரீ கண்ணாத்தாள் டிராவல்ஸ் 417 00:10:26 Semi Sleeper 9:00:00 PM 7:26:00 AM
காரைக்குடி சென்னை எஸ்.ஆர்.எம். டிரான்போர்ட் இந்தியா பிரை.லிட் 417 00:10:26 Semi Sleeper Non A/C 9:15:00 PM 7:41:00 AM
காரைக்குடி சென்னை கேபிஎன் டிராவல்ஸ் 417 00:09:00 2+2 S.S NON A/C : 31 8:30:00 PM 5:30:00 AM
காரைக்குடி பெங்களூர் ஏபிடி எக்ஸ் டிராவல்ஸ் 433 00:10:50 2+2 A/c 8:45:00 PM 7:35:00 AM
காரைக்குடி பெங்களூர் கேபிஎன் டிராவல்ஸ் 433 00:10:30 BERTH SLEEPER A/C : 29 9:00:00 PM 7:30:00 AM
காரைக்குடி ஒசூர் கேபிஎன் டிராவல்ஸ் 340 00:08:30 2+2 S.S NON A/C : 31 8:30:00 PM 5:00:00 AM
காரைக்குடி ஒசூர் கேபிஎன் டிராவல்ஸ் 380 00:09:30 BERTH SLEEPER A/C : 29 9:00:00 PM 6:30:00 AM
காரைக்குடி திருப்பூர் ஏபிடி எக்ஸ் டிராவல்ஸ் 150 00:03:45 2+2 A/c 10:00:00 PM 1:45:00 AM
காரைக்குடி கோயம்புத்தூர் சிட்டி டிராவல்ஸ் 272 00:06:48 Semi Sleeper-A/C 9:30:00 PM 4:18:00 AM
காரைக்குடி கோயம்புத்தூர் Essaar டிராவல்ஸ் 272 00:06:30 2+2 Hi Tech Air Bus 10:30:00 PM 5:00:00 AM