பொறியியல் பிரிவு

பொறியியல் துறை அனைத்து பொதுப் பணிகளுக்கும், குடிமை வசதிகளைப் பராமரிப்பதற்கும் பொறுப்பாகும்.

  • பொதுப் பணிகள் (சாலைகள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்களின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு)
  • நகராட்சி கட்டிடங்களின் பராமரிப்பு
  • பொது வசதிகளின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு
  • பேருந்து நிலையம், சந்தைகள் போன்ற பிற வசதிகளை பராமரித்தல்.
  • தெரு விளக்குகள் (தெரு விளக்குகளின் சக்தி மற்றும் பராமரிப்பு.)
  • நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் (நீர் வழங்கல், செயல்பாடு மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பு)
  • பூங்காக்கள் மற்றும் தோட்டங்கள் (பூங்காக்கள் மற்றும் தோட்டங்களின் பராமரிப்பு)

பொறியியல் துறையானது தமிழ்நாடு நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம் (TWAD) மற்றும் பிற மாநில அரசு நிறுவனங்களுடன் நீர் வழங்கல் மற்றும் பிற வளர்ச்சிப் பணிகளைச் செயல்படுத்த ஒருங்கிணைக்கிறது. பணிகளின் தரம் மற்றும் அவற்றை சரியான நேரத்தில் முடிப்பதை உறுதி செய்வது துறையின் பொறுப்பாகும்.

நகராட்சி பொறியாளர் பொறியியல்  துறைக்கு தலைமை தாங்குகிறார் மற்றும் உதவி பொறியாளர் மற்றும் பிற பணியாளர்கள் உதவியாளர்களாக செய்யப்படுகிறார்கள். துறை உதவியாளர்கள், நிர்வாகப் பணிகளை மேற்கொள்ள பொறியாளர், வரைவாளர் , பணி ஆய்வர் மற்றும் தெருவிளக்கு பிரிவு பணியாளர்கள், குடிநீர் பிரிவு பணியாளர்கள் மற்றும் பலர்.

வ.எண் பெயர் (திரு/திருமதி) பதவி
பொறியியல் பிரிவு
1 ஆ.இசக்கி செயற்பொறியாளர்
2 மா.பாலசுப்பிரமணியன் உதவி பொறியாளர்
3 காலியிடம் உதவி பொறியாளர்
4 காலியிடம் உதவி பொறியாளர்
5 காலியிடம் பணி மேற்பார்வையாளர்
6 காலியிடம் பணி மேற்பார்வையாளர்
7 காலியிடம் பணி மேற்பார்வையாளர்
8 எம்.மணிகண்டன் வரைவாளர்
9 மு.ஹரிஹரன் பணி ஆய்வர்
10 காலியிடம் பணி ஆய்வர்
11 காலியிடம் பணி ஆய்வர்
12 காலியிடம் பணி ஆய்வர்
13 காலியிடம் பணி ஆய்வர்
14 எஸ்.கண்ணன் ஓட்டுநர்
குடிநீர் பிரிவு
15 எம்.பன்னீர்செல்வம் குழாய் பொருத்துநர் நிலை 1
16 மு.கணேசன் மின் கண்காணிப்பாளர் நிலை 1
17 ஆர்.சீனிவாசன் மின் பணியாளர் நிலை 1
தெருவிளக்கு பிரிவு
18 ஆர்.ரவிச்சந்திரன் மின்கம்பியாளர்
19 கே.வல்லவன் மின்கம்பியாளர்
20 ஆர்.பாண்டித்துரை மின்கம்பியாளர்
21 பி.வெற்றிவேலன் மின்கம்பியாளர்
22 என்.கே.இறையன்பு மின்கம்பியாளர்
23 எம்.பாலகிருஷ்ணன் மின்கம்பி உதவியாளர்
24 காலியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
25 எஸ்.இராமகிருஷ்ணன் மின்கம்பி உதவியாளர்