தொடர்பு கொள்ள

நகராட்சி ஆணையர்
75,கிழமேல் தெரு. 100அடி ரோடு,
காரைக்குடி-630001
தொலைபேசி : 04565-238133 (7397382168)

மின்னஞ்சல்: commr.karaikudi@tn.gov.in

நீங்கள் புகாரளிக்க  இருந்தால், கீழே வழங்கப்பட்டுள்ள பொருத்தமான அதிகாரியை அழைக்கவும்.

புகார் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அலுவலர்கள் தொலைபேசி எண்
பொது மேலாளர் 04565-238201
நீர் வழங்கல், தெரு விளக்குகள், சாலைகள் பொறியாளர் 7397382167
பொது சுகாதாரம்,  குப்பைகளை அகற்றுதல், D&O வர்த்தக உரிமம் & PFA உரிமங்கள், திடக்கழிவு மேலாண்மை நகர் நல அலுவலர்

சுகாதார ஆய்வாளர்கள் I&II

சுகாதார ஆய்வாளர்கள் III

சுகாதார ஆய்வாளர்கள் IV

சுகாதார ஆய்வாளர்கள் V& VI

சுகாதார ஆய்வாளர்கள் VII&VIII

8940133440

9442555874

9965949401

6381612330

7708900518

9080052885

கட்டிடத் திட்ட அனுமதி, நிறுவல், ஆக்கிரமிப்பு நகரமைப்பு அலுவலர் 9842144098
வரிகளின் மதிப்பீடு / குத்தகை வருவாய் ஆய்வர்(வடக்கு)

வருவாய் ஆய்வர்(தெற்கு)

9488864355

9626492269