உதவி மையம்

காவல் நிலையம்

நகர காவல் நிலையம் (வடக்கு) தாலுகா ஆபிஸ் ரோடு 04565-238448
மகளிர் காவல் நிலையம், தாலுகா ஆபிஸ் ரோடு 04565-237830, 232241
நகர காவல் நிலையம் (தெற்கு) கிழமேல்வீதி 1 04565-234616

தீயணைப்பு நிலையம்

தீயணைப்பு நிலையம் 04565-221101