Council Resolution

KANGEYAM MUNICIPALITY

COUNCIL RESOLUTION

 

2018

2019

      2020

        2021

2022

2023

2024

January 2018 No meeting

January 2019 January 2020 January 2021
January 2022
January 2023
January 2024
Feb-2018 Urgent Meeting

February 2018

February 2019 February 2020
February 2021
February 2022

No meeting

February 2023 No Meeting
February 2024

No Meeting

March 2018

March 2019 March 2020

MARCH 2021 Due to TNSLA Election -2021 – No meeting conducted

MARCH 2022 MARCH 2023 MARCH 2023

April 2018

April 2019  No meeting April 2020

APRIL 2021 Due to TNSLA Election -2021 – No meeting conducted

APRIL 202 APRIL 2023 APRIL 2024 – No Meeting – Due to MP Election

May 2018

May 2019 May 2020
 May 2021  May 2022  May 2023  May 2024 – No Meeting – due to MP Election

June 2018

June 2019 June 2020
 June 2021  June 2022

No Meeting

 June 2023 no meeting  

July 2018

July 2019 July 2020
 July 2021
 July 2022
 July 2023  

August 2018

August 2019 August 2020
 AUGUST 2021
 AUGUST 2022
 August 2023  

September  2018

September 2019 September 2020
SEPTEMBER 2021
SEPTEMBER 2022 No Meeting
 September 2023
 

October 2018

October 2019 October 2020
 OCTOBER 2021
 OCTOBER 2022
 October 2023

No Meeting

 

November 2018

November 2019 November 2020 NOVEMBER 2021
NOVEMBER 2022 No Meeting
November 2023
 
December 2018 December 2019

No Meeting

December 2020
 DECEMBER 2021
 DECEMBER 2022
 December 2023 No Meeting