முக்கியமான தொடர்புகள்

மாவட்டஆட்சியர் அலுவலகம்

அலுவலகம்

தொலைபேசி எண்
மாவட்டஆட்சியர் 044-27237433
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 044-27237945
திட்ட இயக்குனர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை 044-27237153
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) 044-2737789

அரசு அலுவலகம்

அலுவலகம் தொலைபேசி எண்
நகராட்சி ஆணையார் ,காஞ்சிபுரம் 044 -27223593
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்,காஞ்சிபுரம் 044-27277620
தாசில்தார்,காஞ்சிபுரம் 044-27222776