பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 கணேசன் நகராட்சி பொறியாளர்
2 சரவணன் உதவி பொறியாளர்
3 உலகநாதன் இளநிலை பொறியாளர்
4 பன்னீர்செல்வம் இளநிலை  பொறியாளர்
5 திருவேங்கடம் மின் கண்காணிப்பாளர் நிலை-1
5 காலிப்பணியிடம் மின் கண்காணிப்பாளர் நிலை-2
6 வரதராஜ் மின்பணியாளர்
7 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
8 ராஜ் வரைவாளர்
9 முருகன் பணி ஆய்வாளார்
10 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வாளார்