பொது பிரிவு

காஞ்சிபுரம் நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 பரந்தாமன் மேலாளர்
2 குமாரி கணக்கர்
3 சுந்தராஜன் உதவியாளர்
4 அருள்மொழி உதவியாளர்
5 மீனாட்சி உதவியாளர்
6 செல்வம் உதவியாளர்
7 வேதாச்சலம் உதவியாளர்
8 கோவிந்தராஜ் உதவியாளர்
9 இசக்கி உதவியாளர்
10 செல்வராஜ் உதவியாளர்
11 தேவராஜ் உதவியாளர்
12 ஜானகி உதவியாளர்
13 காலிப்பணியிடம் உதவியாளர்
14 காலிப்பணியிடம் உதவியாளர்
15 அப்பர் இளநிலை உதவியாளர்
16 கலையரசன் இளநிலை உதவியாளர்
17 சண்முகம் இளநிலை உதவியாளர்
18 ரேவதி இளநிலை உதவியாளர்
19 சந்தவல்லி இளநிலை உதவியாளர்
20 சுந்தரி இளநிலை உதவியாளர்
21 சித்ரா இளநிலை உதவியாளர்
22 குமரவேல் இளநிலை உதவியாளர்
23 ஆனந்தி இளநிலை உதவியாளர்
24 ஆனந்தராஜ் இளநிலை உதவியாளர்
25 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
26 நாகஜோதி இளநிலை உதவியாளர்
25 கார்த்திக் இளநிலை உதவியாளர்
27 திலீப்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
28 விக்டோரியா பிளாரென்ஸ் இளநிலை உதவியாளர்
29 அகிலன் இளநிலை உதவியாளர்
30 வினோத்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
31 வினயாபாரதி இளநிலை உதவியாளர்
32 ராமகிருஷ்ணன் இளநிலை உதவியாளர்
33 மோகன்ராஜ் இளநிலை உதவியாளர்
33 லட்சுமி தட்டச்சர்
34 திரிபுரசுந்தரி தட்டச்சர்
35 நாடிதேவி பதிவறை எழுத்தர்
36 இருசலேம் பதிவறை எழுத்தர்
37 அசோக்குமார் பதிவறை எழுத்தர்
38 குட்டியப்பன் பதிவறை எழுத்தர்