பொது பிரிவு

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி. கண்காணிப்பாளர் பொது நிர்வாகத்தில் மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 வேதாச்சலம் கண்காணிப்பாளர்
2 சுந்தராஜன் கண்காணிப்பாளர்
3 வரதராஜன் கண்காணிப்பாளர்
4 ரேவதி உதவியாளர்
5 சந்தவல்லி உதவியாளர்
6 சித்ரா உதவியாளர்
7 ஆனந்தி உதவியாளர்
8 அகிலன் உதவியாளர்
9 வினயாபாரதி உதவியாளர்
10 லட்சுமி உதவியாளர்
11 திரிபுரசுந்தரி உதவியாளர்
12 அப்பர் இளநிலை உதவியாளர்
13 சண்முகம் இளநிலை உதவியாளர்
14 சுந்தரி இளநிலை உதவியாளர்
15 ஆனந்தராஜ் இளநிலை உதவியாளர்
16 நாகஜோதி இளநிலை உதவியாளர்
17 கார்த்திக் இளநிலை உதவியாளர்
18 திலீப்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
19 ராமகிருஷ்ணன் இளநிலை உதவியாளர்
20 பரத் இளநிலை உதவியாளர்
21 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
22 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
23 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
24 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
25 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
26 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
27 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
28 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
29 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
30 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
31 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
32 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
33 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
34 நாடிதேவி பதிவறை எழுத்தர்
35 இருசலேம் பதிவறை எழுத்தர்
36 அசோக்குமார் பதிவறை எழுத்தர்
37 குட்டியப்பன் பதிவறை எழுத்தர்