பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 முத்து நகரநல அலுவலர்
2 ராமகிருஷ்ணன் பி துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 ரமேஷ்குமார்.பி துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 குமார். கே துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 முஹம்மது இக்பால் துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 பி.பிரபாகரன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
7 சீனிவாசன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
8 முத்துக்குமரன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
10 சம்பத் ஓட்டுநர்
11 கார்மேகம் ஓட்டுநர்
12 தணிகையரசு ஓட்டுநர்
13 தணிகைவேல் ஓட்டுநர்
14 ரமேஷ்குமார். துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
15 தீனதயாளன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
16 சகிலா துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
17 சேகர் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
18 ராமு துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
19 சங்கர் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
20 கிருஷ்ணமூர்த்தி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
21 மோகன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
22 குருசாமி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
23 கேசவன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
24 குமார். துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
25 கணேசன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
26 குமார். துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
27 ரவி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்