உதவி மையம்

மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கட்டுப்பாட்டு அறை 1077
காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறை  100
விபத்து உதவி 108
குழந்தை பாதுகாப்பு 1098
பேரிடர்  உதவி 1077 / 044-27237107
டெங்கு காய்ச்சல் உதவி 8098160003
தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை உதவி 04177 – 246269 , 9442105169

 Fire Station 

தீயணைப்பு உதவி 101