ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

SOUTHERN RAILWAY  

The nearest Railway station is at Chinnasalem is 15 Kms from Kallakurichi.

BUS ROUTES

Sl. No.

Bus Route No.

Bus Routes with Places

1.

177

Ulundurpet, Villupuam, Tindivanam, Melmaruvathur, Tambaram, Chennai

2.

PP

Villupuram – Chennai

3.

377

Kallakurichi – Tirupathi

4.

PP

Kallakurichi – Salem

5.

PP

Kallakurichi – Kalrayan Hills
6. PP Kallakurichi-Bangalore
7. PP Kallakurichi- Trichi
8. PP Kallakurichi- Cuddalore
9. PP Kallakurichi- Tirukoilur
10. PP Kallakurichi-Tiruvannamalai
11. PP Kallakurichi- VirudhaChalam
12. PP Kallakurichi- Chidamburam
13. PP Kallakurichi- Erode
14. PP Kallakurichi- Thiruchangode
15. PP Kallakurichi- Nammakkal
16. PP Kallakurichi- Karumandurai
17. PP Kallakurichi- Serapattu
18. PP Kallakurichi- Tirupur