மக்கள் தொகை

மக்கள் தொகை

கள்ளக்குறிச்சியில்  கடந்த ஐந்து ஆண்டுககளில் மக்கள் தொகை விகிதத்தில் குறைவைக் காட்டியுள்ளது என்பதால், தொழில்கள் எதுவும் இல்லை மற்றும் விவசாய நோக்குடைய நகரம். நகரத்தின் வளர்ச்சி NH 68 உடன் உள்ளது.

மக்கள் தொகை விவரங்கள்

2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி

வ.எண் வார்டு எண் ஆண் பெண் மூன்றாம் பாலினத்தவர் மொத்தம்
1. WD-01 1529 1479 3008
2. WD-02 1775 1706 3481
3. WD-03 1497 1373 2870
4. WD-04 1193 1190 2383
5. WD-05 1559 1499 3058
6. WD-06 903 895 1798
7. WD-07 692 633 1325
8. WD-08 1186 1096 2282
9. WD-09 1102 1079 2181
10. WD-10 2412 2368 4780
11. WD-11 1173 1178 2351
12. WD-12 1696 1612 3308
13. WD-13 1307 1229 2536
14. WD-14 831 824 1655
15. WD-15 2203 2127 4330
16 WD-16 802 817 1619
17. WD-17 820 798 1618
18. WD-18 778 761 1539
19. WD-19 899 898 1797
20. WD-20 1174 1098 2272
21. WD-21 1225 1091 1 2316
Total 26756 25751 1 52507