பொறியியல் பிரிவு

நகராட்சி பொறியாளர் பொறியியல் பிரிவின் அனைவருக்கும் பொறுப்பானவர். இந்த பிரிவில் பணிபுரியும் பணிமேற்பார்வையாளர், பணி ஆய்வாளர்,   நகராட்சி பொறியாளர் கட்டுப்படுத்துகிறார். நகராட்சி பொறியாளர் பராமரிப்பு, தெரு விளக்குகள், சாலை அமைத்தல், கட்டிடம் மற்றும் வடிகால் அமைத்தல், பூங்காக்களின் பராமரிப்பு, தலைமை வேலைகள் மற்றும் நகராட்சி வாகனங்களை கவனித்து வருகிறார். மேற்கண்ட பணிகளைக் கவனிக்க மற்ற துணை அதிகாரிகள் பொறியாளருக்கு உதவுகிறார்கள்.

. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ஆர்.முருகன் நகராட்சி பொறியாளர்
2 எம்.முகமது ஜீபையர் பணிமேற்பார்வையாளர்
3 வி.கோபிநாத் பணிஆய்வர்
4 டி.சுரேஷ் நீர்த்தேக்க நிலைய காவலர்
5 கே.செந்தில் ஓட்டுநர்