பொது பிரிவு

கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி  முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 வி.ஜெயராமன் மேலாளர்
2 எஸ். இளங்கோவன் கணக்காளர்
3 எஸ்.சிவக்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
4 பி. பலராமன் இளநிலை உதவியாளர்
5 ஏ.நாராயணமூர்த்தி இளநிலை உதவியாளர்
6 பூ. பூர்ணிமா தட்டச்சர்
7 எஸ். மணிகண்டன் பதிவறை எழுத்தர்
8 எஸ். வேல்முருகன் அலுவலக உதவியாளர்
9 வீ.மணி இரவு காவலர்