நவீன எரிவாயு தகன மேடை விவரம்

வரிசை.எண் எரிவாயுதகனமேடைமுகவரி தகனம்வகை பராமரிப்புவிவரங்கள் தொடர்புஎண்

 

 

1 துருகம்ரோடுமயானம் எரிவாயு M.H.T.இன்ஜினியரிங், சென்னை 8248482390

 

 

 

ஒருங்கிணைப்புஅலுவலர்மற்றும்துப்புரவுஆய்வாளர்விவரங்கள்

வரிசை .எண் பதவி அலுவலரின்பெயர்திரு/திருமதி தொடர்புஎண்

 

 

1 ஒருங்கிணைப்புஅலுவலர் என்.குமரன்

ஆணையாளர்

7397389324

 

 

2 துப்புரவுஆய்வாளர் பெ.செல்வகுமார் 9894478786