காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

Police Stations, Fire service and Rescue

S.NO

NAME&ADDRESS

AREA

PHONE NO

1.

Police Station

Katcheri road

222436

2.

Police station (Kalal)

Gandhi road

222260

3.

District Superintendent of Police

Salem Main road

222023

4. Woman Station Katcheri Road
5. Trafic Katcheri Road

Fire service and Rescue
Rescue: Fire office Ph No.222499