Shopping Center

 

Shopping Centres
·         KK Plaza , Rajambal Nagar

·         Sarvana Department , Rajambal Nagar

·         RKM Shopping Mall, Kachirayapalayam Road

·         National Shopping Mall, Mandaiveli

Gas Agencies
Siva Sakthi  Gas, Rajambal Nagar 04151-
Annamalai Gas, Chekkumedu  Street 04151-
Textiles
Trends  Textiles Rajambal nagar
Nallappa Silks Salem Main road
Usha Silk house Salem Main road
Arun Silk house Salem Main road
KPR Silk house Salem Main road
SMS Textiles Salem Main road
Rajeslakshmi Textiles Salem Main road
Kavibarathi Textiles Chekkumedu street
Bombay Textile Salem Main road
Kalaimahal Fashion Kenthapodi Chandu
KP Rama Store Bazaar street
Vaiyapuri Textile Bazaar street
Yokam Readymades Gandhi Road
Rahuman Textile Durugam Road
Selection Readymades Puthumariyamman kovil street
JKR Textile Salem Main Road
Jewellery Shops
·         AVR Jeweller, Salem Main Road

·         KVM Jewellery, Salem Main Road

·         KAV Jewellery, Salem Main Road

·         Thanga Maligai, Salem Main Road

·         GR Thanga Maligai, Salem Main Road

·         Jewel One, Salem Main Road

·         ANB Jeweller , Salem Main Road

SelvaLakshmi Jeweller, Salem Main Road

Ration Shops
·         Saravana Bhava Shop, Subethar street

·         Saravana Bhava shop no.5. Villanthangal Road

·         Saravana Bhava Shop no.3,4, V.O.C Nagar

·         Saravana Bhava Shop No.2, Ka.mamanandhal Road

·         Saravana Bhava shop, Raja Nagar

·         Super Market, Nepal Street

·         Saravana Bhava shop, Nepal street

.         Saravana Bhava, Sirvangur Road