மருத்துவமனைகள்

 

ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சி மருத்துவமனைகள் -621 802

No. Hospital Name Address
1. பாத்திமா மருத்துவமனை கும்பகோணம் ரோடு
2. தனம் மருத்துவமனை தோப்பேரி தெரு
3. மங்களம் மருத்துவமனை பஸ் ஸ்டாண்ட் ரோடு
4. பாடலி மருத்துவமனை பஸ் ஸ்டாண்ட் ரோடு
5. எழில் மருத்துவமனை பஸ் ஸ்டாண்ட் ரோடு
6 பிரசாத் மருத்துமனை பஸ் ஸ்டாண்ட் ரோடு
7 ஜனகர் மருத்துவமனை பஸ் ஸ்டாண்ட் ரோடு
8 சுபவள்ளி மருத்துவமனை தேவாங்க முதலியார் தெரு
9 பிரணவ் மருத்துவமனை விருத்தாசலம் ரோடு
10 செல்வய்யா தேவாங்க முதலியார் தெரு
11 அரசு மருத்துவமனை கும்பகோணம் ரோடு