பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலிப்பணியிடம் நகராட்சி பொறியாளர்
2 ராமகிருஷ்ணன் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
3 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வர்
4 இரா.சம்பத் மின்பணியளர்
5 த.சிவானந்தம் மின்பணி உதவியாளர்
6 காலிப்பணியிடம் வாரச்சந்தை காவலர்
7 ரெ.பாண்டியன் குடிநீர் குழாய் பொருத்துனர்
8 த.ஜெயசீலன் குடிநீர் குழாய் பொருத்துனர்
9 எம்.நெடுஞ்செழியன் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இயக்குபவர்
10 ப.ராஜேந்திரன் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இயக்குபவர்
11 சி.முருகேசன் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இயக்குபவர்
12 ந.விஜயராகவன் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இயக்குபவர்
13 ப.இன்பராஜ் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இயக்குபவர்
14 ஜெ.ரத்தினராஜ் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இயக்குபவர்
15 ப.ராமச்சந்திரன் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இயக்குபவர்
16 அ.கோதண்டராமன் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இயக்குபவர்
17 காலிப்பணியிடம் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இயக்குபவர்
18 காலிப்பணியிடம் குடிநீர் காவலர்