பொது பிரிவு

ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 தி.அன்புசெல்வி மேலாளர்
2 ஹரிகிருஷ்ணன் கணக்காளர்
3 வடிவேல் உதவியாளர்
4 பி சந்திரன் உதவியாளர்
5 க.சபரிநாதன் இளநிலை உதவியாளர்
6 சி.லெட்சுமி இளநிலை உதவியாளர்
7 ராஜேந்திரன்.G இளநிலை உதவியாளர்
8 சேதுராஜன் இளநிலை உதவியாளர்
9 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
10 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
11 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
12 ஜோ. சார்லஸ் பதிவறை எழுத்தர்
13 க.தேவேந்திரன் அலுவலக  உதவியாளர்
14 க.சத்யராஜ் அலுவலக  உதவியாளர்
15 எம்.வெங்கடேஷ் அலுவலக  உதவியாளர்