உதவி மையம்

Police Station 

டவுன் காவல் நிலையம், ஜெயங்கொண்டம் 04331-250229
தாலுக்கா காவல் நிலையம், ஜெயங்கொண்டம் 04331-250102
மகளிர் காவல் நிலையம்,கும்பகோணம் ரோடு 04175-250777

 Fire Station 

தீயணைப்பு சேவை நிலையம், திருச்சி ரோடு 04175-250359