Hospitals

JAYANKONDAM CITY HOSPITAL

1.
PRASAD SURGICAL CARE
Sannathi Street, Jayankondam.
Ph: 251711
2.
MANGALAM HOSPITAL
Thattar street, Jayankondam.
Ph: 250357
3.
PADALI HOSPITAL
Thattar street, Jayankondam.
Ph: 250575
4.
FATHIMA HOSPITAL
Kumbakonam road, Jayankondam.
Ph: 250033
5.
EZHIL SURGICAL CARE
Kumbakonam road, Jayankondam.
Ph: 250055
6.
JANAHAR NURSING HOME
Otha street, Jayankondam.
Ph: 250253
7.
KAMALA DEVI HOSPITAL
Kumbakonam road, Jayankondam.
Ph: 250292
8.
PRANAV MATEANITY HOSPITAL
Virithachalam road, Jayankondam.
9.
ELAVARASAN MALLIKA
Annai Clinic
Otha street, Jayankondam.
Ph: 250637
10.
V. Chitra BDS
Otha street, Jayankondam.
Cell: 9842492263
11.
Dr. Vilsan
P.A. Hospital
Otha street, Jayankondam
Ph: 250347
12.
Bunitha VHN
Health Sub Centre
Bharathiyar Street,
Sengundapuram, Jayankondam.
Ph: 252053
13.
V. Rakavan
Raja lakesh clinic
Bus stand road, Jayankondam
Ph: 250423, 252508
14.
Sundaram MD
Vellazha Street, Jayankondam
Ph: 250276
15.
Jerom
LKR Dental Hospital
Kumbakonam Road, Jayankondam
Ph: 250511
16.
Gandhimathi Hospital
South Vellazha Street, Jayankondam.
Ph: 250352, 250353
17.
Sundaresan
Kdaiveethi, Jayankondam.
Ph: 250566
18.
Shanmugam Hospital
V. Road, Jayankondam.
Ph: 250403
19.
K. Kala VHN
T. Palur Main Road
Karadikulam, Jayankondam.
Ph: 251372
20.
Karunanethi
Guniworm Office
Kadaiveethi, Jayankondam.
Cell: 9865348994
21.
Mathiyazhagan
Central and Child Health
Mettu Street, Jayankondam.
Ph: 252343
22.
Manivannan MBBS
Kadaiveethi, Jayankondam.
Ph: 250420
23.
Nava Jevan Hospital
Jubili Road, Jayankondam.
Ph:251160
24.
Sumathi VHN
Main Road
Chinnavalayam, Jayankondam.
Ph: 252051
25.
Manonmani VHN
Mother and Child Hospital
Kamarajapuram, Jayankondam.
Ph: 208610
26.
Government Hospital
Jayankondam.

Copyright © 2005 by Department Of Municipal Administration And Water Supply