பொது பிரிவு

இடைப்பாடி நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 கே. பழனியப்ன் மேலாளர்
2 பி. சேரலாதன் கணக்கர்
3 எம். கண்ணன் உதவியாளர்
4 கே. லதா உதவியாளர்
5 பி. வைத்தீஸ்வரன் இளநிலை உதவியாளர்
6 ஆர். குமரகுருபரன் இளநிலை உதவியாளர்
7 பெ. பழனிசாமி இளநிலை உதவியாளர்
8 என். செங்கோட்டுவேலு இளநிலை உதவியாளர்
9 எம். சிவக்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
10 ஜெ. லதா தட்டச்சர்
11 ஆ. அங்கமுத்து பதிவு எழுத்தர்
12 ஆர். குமணன் அலுவலக உதவியாளர்
13 எம். சுந்தரமூர்த்தி அலுவலக உதவியாளர்
14 எஸ். கவிதா அலுவலக உதவியாளர்
15 கே. பெரியசாமி பொறிவண்டி ஓட்டுநர்
16 பி. சுப்பிரமணி பொறிவண்டி ஓட்டுநர்
17 எம். செல்வம் வாரச்சந்தை இரவு காவலர்
18 ஏ. முருகன் பூங்கா காவலர்
19 எம். சுப்பிரமணியன் பூங்கா காவலர்