ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர் இரா. சேகர், பி.இ.,
அலுவலக முகவரி வெள்ளாண்டிவலசு பழைய பேட்டை,

இடைப்பாடி – 637 105

தொலைபேசி 04283-222201
மெயில் commr.idappadi@tn.gov.in