ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

இரயில் போக்குவரத்து மற்றும் பஸ் போக்குவரத்து

இரயில் போக்குவரத்து

பஸ் போக்குவரத்து

ஆரணி

(வழி – பள்ளிகொண்டா-அனைக்கட்டு)

07.30 மணி

13.30 மணி

16.30 மணி

 ஆத்துர்

(வழி – வேலுர் – திருவண்ணாமலை – கள்ளகுறிச்சி)

06.40 மணி 

 பெங்களுர்

(வழி – ஆம்பூர் – ஓசுர்)

05.30 மணி

15.00 மணி

(வழி – பேர்ணாம்பட்டு – வி. கோட்டா, கே.ஜி.எப்.)

15.25 மணி 

(வழி – காட்பாடி, வேலுர், ஓசுர்)

21.00 மணி

 சென்னை

(வழி – காட்பாடி)

06.00 மணி

6,45 மணி

13.00 மணி

16.45 மணி

 சென்னை

(வழி – வேலுர்)

06.00 மணி

04.10 மணி 11.00 மணி

4.35 மணி 11.05 மணி

5.00 மணி 12.55 மணி

5.05 மணி 13.40 மணி

05.45 மணி 14.35 மணி

06.10 மணி 16.35 மணி

06.30 மணி 17.10 மணி

07.20 மணி 18.10 மணி

8.50 மணி 18.35 மணி

09.10 மணி 19.10 மணி

09.40 மணி 20.40 மணி

10.25 மணி

கடலுர்

(வழி – திருவண்ணாமலை – மாடபட்டு)

07.05 மணி

09.20 மணி

11.10 மணி

14.25 மணி

15.40 மணி

 

ஒசுர்

(வழி -ஆம்பூர்- கிருஷ்ணகிரி)

06.40 மணி

காஞ்சிபுரம்

(வழி – வேலுர்)

05.55 மணி

08.15 மணி

15.00 மணி

17.15 மணி

 காஞ்சிபுரம்

(வழி – காட்பாடி)

06.15 மணி

 கே.ஜி.எப்

(வழி -பேர்ணாம்பட்டு-வி கோட்டா)

05.30 மணி

05.40 மணி

06.15 மணி

07.10 மணி

10.50 மணி

13.00 மணி

15.50 மணி

18.05 மணி

19.35 மணி

21.45 மணி

குப்பம்

((வழி – பேர்ணாம்பட்டு – வேலுர்)

07.05 மணி

11.40 மணி

15.05 மணி

20.10 மணி

 மதனபள்ளி

(வழி – சாய்னகுண்டா- பலமனேரி)

04.45 மணி

09.10 மணி

09.25 மணி

12.30 மணி

15.30 மணி

16.00 மணி

18.00 மணி

19.30 மணி

 மரக்கானம்

(வழி -ஆரணி- வந்தவாசி – மேல்மருவத்துர்)

05.30 மணி

 மேல்மருவத்துர்)

(வழி –வேலுர் – ஆரணி)

12.40 மணி

சாத்தனுர் டேம்

(வழி -பேர்ணாம்பட்டு- ஆம்பூர்- திருப்பத்துர்- திருவண்ணாமலை)

06.05 மணி

 

திருமலா

(வழி – பரதராமி- சித்துர்- திருப்பதி)

05.00 மணி

11.10 மணி

14.40 மணி

18.10 மணி

 திருப்பதி

(வழி -பரதராமி – சித்துர்)

04.50 மணி

 திருத்தனி

(வழி -வேலுர்- ஆற்காடு- சோழிங்கர்)

06.25 மணி

14.05 மணி

 திருவண்ணாமலை

(வழி -வேலுர்- போளுர்)

09.55 மணி

17.20 மணி

 விருதாச்சலம்

(வழி – வேலுர்- திருவண்ணாமலை- உளுந்துர்பேட்டை)

09.55 மணி

இரயில் போக்குவரத்து

குடியாத்தம் ரயில் நிலையம்  குடியாத்தம் முதல் பள்ளிகொண்டா வரை நகரத்திலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. 

Train No From Destination Time ( at Gudiyattam )

 

வண்டி எண்

தொடங்குமிடம் சேருமிடம் நேரம்       (குடியாத்தம்)
213 மைசுர் திருப்பதி 00:50  மணி
6670 ஈரோடு சென்னை 01:30  மணி
6090 ஜேலார்பேட்டை சென்னை 05:52  மணி
6086 ஜேலார்பேட்டை சென்னை 07:50  மணி
6024 பெங்களுர் சென்னை 11:35  மணி
6669 சென்னை ஈரோடு 01:45  மணி
214 திருப்பதி மைசுர் 02:05  மணி
101 சென்னை பெங்களுர் 09:50  மணி
6023 சென்னை பெங்களுர் 15:40  மணி
6085 அரக்கோணம் ஜேலார்பேட்டை 19:40  மணி
6089 சென்னை ஜேலார்பேட்டை 20:40  மணி