முக்கியமான தொடர்புகள்

முக்கியமான தொடர்புகள்

தொலை தொடர்பு எண்.04171

வரிசை எண் அலுவலர் பெயர் போன் நெம்பர் (04174)
1. நகர காவல்  நிலையம் 220100
2. கிராமிய காவல் நிலையம் 221188
3. துணை போலீஸ் சுப்பிரண்டு 221288
4. மகளிர் காவல் நிலையம் 229100
5. பெண்கள் உதவி மையம் 1091
6. குழந்தைகள் உதவி மையம் 1098
7. தீயணைப்பு நிலையம் 220101
8. அரசு மருத்துவமனை 221111
9. நகரமன்ற தலைவர் 220172
10. துணை தலைவர் 220569
11. நகராட்சி ஆணையாளர் 220311
12. நகராட்சி பொறியாளர் 220138
13. மின்சார வாரியம் 220332/220033
14. தொலைபேசி வாயிலாக புகார்கள் தெரிவிக்க 222198
15. தலைமை தபால் அலுவலகம் 220990
16. தந்தி சேவை 220185/220520
17. இரயில்வே விசாரனண 220210
18. நகராட்சி அலுவலகம் 220051
19. சாலைவழிகள் விசாரணை 220144
20. எரிவாயு நிறுவனம் 220720/221112
21. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், வேலுர் 0416-2252501