மருத்துவமனைகள்

1 கிருஷ்ணசாமி மருத்துவமனை அர்ஜீன முதலி தெரு
2 ரமேஷ் ENT அர்ஜீன முதலி தெரு
3 லட்சுமி மருத்துவமனை புங்கனுரர் அம்மன் தெரு
4 தனலட்சுமி மோகனலிங்கம் கொச அண்ணாமலை தெரு
5 ஜவஹர் மருத்துவமனை கொச அண்ணாமலை தெரு
6 சுகுமார் மருத்துவமனை ஜி.பி.எம்.தெரு
7 அசோகன் மருத்துவமனை ஜி.பி.எம்.தெரு
8 கணேசன் மருத்துவமனை ஜி.பி.எம்.தெரு
9 ரங்காலயா மருத்துமனை ஜி.பி.எம்.தெரு
10 மாலதி மருத்துவமனை ஆலியார் தெரு
11 திருஞானம் மருத்துவமனை பேர்ணாம்பட்டு ரோடு
12 அன்பரசி மருத்துவமனை ஜி.எச்.ரோடு
13 சிவன் சர்க்கரை மருத்துவமனை இராஜாஜி தெரு
14 டி.வி.தனலட்சுமி இராஜாஜி தெரு
15 துளசி பிரகாஷ் இராஜாஜி தெரு
16 லதா ஈஸ்வரன் மருத்துவமனை சுப்பிரமணிய கோயில் தெரு, காமாட்சியம்மன்பேட்டை
17 அமுதாமணி மருத்துவமனை ஜி.பி.எம்.தெரு
18 வேதபுரி ஈஸ்வரன் கண் மருத்துவமனை ஜி.எச்.ரோடு
19 அம்பா பல் மருத்துவமனை ஜி.பி.எம்.தெரு
20 மார்டன் மருத்துவமனை ஜி.பி.எம்.தெரு
21 தோனன் மருத்துவமனை ஜி.பி.எம்.தெரு
22 வி.பி.நாகராஜன் மருத்துவமனை ஜி.பி.எம்.தெரு
23 பாலாறு மருத்துவமனை காந்தி ரோடு