பொறியியல் பிரிவு

வ.

எண்

பணியாளர் பெயர் திரு/திருமதி பதவி
1 பெ.சிசில் தாமஸ் பொறியாளர்
2 எஸ்.பிரேம்சுந்தர் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
3 காலிபணியிடம் குழாய் ஆய்வர்
4 கே.தாமோதரன் மின்பணியாளர் நிலை 2
5 டி.சங்கரன் மின்பணியாளர் நிலை 2
6 கே.அருள்மொழி மின்பணியாளர் நிலை 2
7 ரா.வினோத் பணி ஆய்வர்
8 காலிபணியிடம் பிட்டர் நிலை 2
9 கே.குமரேசன் பிட்டர் நிலை 2
10 காலிபணியிடம் கம்பியாளர்
11 அ.அன்பழகன் கம்பியாளர்
12 எம்.சிவக்குமார் மின்கம்பி உதவியாளர்
13 ரோ.பாக்யராஜ் குழாய் திருப்புனர்
14 ம.டில்லிராஜா குழாய் திருப்புனர்
15 காலிபணியிடம் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
16 காலிபணியிடம் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
17 எஸ்.விஸ்வநாதன் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
18 வி.ராஜ்குமார் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
19 காலிபணியிடம் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
20 காலிபணியிடம் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
21 காலிபணியிடம் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
22 ஜி.ரவி நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
23 டி.யோகானந்தம் நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
24 ஆர்.ரவி நீர்தேக்க தொட்டி காவலர்
25 பி.வேலு அலுவலக உதவியாளர்
26 பழனி நீர்தேக்க தொட்டி துலக்குநர்