பொது பிரிவு

குடியாத்தம் நகராட்சி முதல்  நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ.எண் பணியாளர் பெயர் திரு/திருமதி பதவி
1 தா.க.சுகந்தி மேலாளர்
2 வா.யுவராஜ் கணக்கர்
3 கு.தீனதயாளன் உதவியாளர்
4 உமாபதி ஜி உதவியாளர்
5 என்.நரசிம்மன் இளநிலை உதவியாளர்
6 ஆர்.அனிதா இளநிலை உதவியாளர்
7 பபிதா இளநிலை உதவியாளர்
8 எஸ்.உமாராணி இளநிலை உதவியாளர்
9 கோ.அன்பரசன் இளநிலை உதவியாளர்
10 ரேணுகா இளநிலை உதவியாளர்
11 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
12 வி.கே.கஸ்தூரிதிலகம் தட்டச்சர்
13 காலியிடம் தட்டச்சர்
14 எஸ்.சந்திரசேகர் பதிவுரு எழுத்தர்
15 கே.ரங்கநாதன் அலுவலக உதவியாளர்
16 ஜெ.சித்ரா அலுவலக உதவியாளர்
17 ராஜ் கமல் இரவு காவலர்