பொது பிரிவு

குடியாத்தம் நகராட்சி முதல்  நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ.எண் பணியாளர் பெயர் திரு/திருமதி பதவி
1 தா.க.சுகந்தி மேலாளர்
2 காலியிடம் கணக்கர்
3 கே.எஸ்.ராஜன் உதவியாளர்
4 வி.எம்.ஜாகீர்உசேன் உதவியாளர்
5 வா.யுவராஜ் உதவியாளர்
6 சி.ஸ்ரீதர் இளநிலை உதவியாளர்
7 எம்.ராம்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
8 என்.நரசிம்மன் இளநிலை உதவியாளர்
9 ஆர்.அனிதா இளநிலை உதவியாளர்
10 எம்.பாபு இளநிலை உதவியாளர்
11 பபிதா இளநிலை உதவியாளர்
12 உமாபதி ஜி இளநிலை உதவியாளர்
13 எஸ்.உமாராணி இளநிலை உதவியாளர்
14 கி.சிந்தியா இளநிலை உதவியாளர்
15 பெ.பிரவீனா இளநிலை உதவியாளர்
16 பெ.கிருஷ்ணவேணி தட்டச்சர்
17 வி.கே.கஸ்தூரிதிலகம் தட்டச்சர்
18 எஸ்.சந்திரசேகர் பதிவுரு எழுத்தர்
19
கோகிலா பதிவுரு எழுத்தர்
20 கே.ரங்கநாதன் அலுவலக உதவியாளர்
21 ஜெ.சித்ரா அலுவலக உதவியாளர்
22 கே.சதாசிவம் அலுவலக உதவியாளர்
23 எஸ்.மாயாதேவி அலுவலக உதவியாளர்
24 என்.கோவிந்தராஜ் அலுவலக உதவியாளர்
25 சரவணன் அலுவலக உதவியாளர்
26 ராஜ் கமல் இரவு காவலர்