பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ.எண் பணியாளர் பெயர் பதவி
1 பாலசந்தர் வி துப்புரவு அலுவலர்
2 இசட்.அலி துப்புரவு ஆய்வர்
3 காலி பணியிடம் துப்புரவு ஆய்வர்
4 ஜி.பிரபுதாஸ் களப்பணி உதவியாளர்
5 டி.பென்னிஜோசப் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
6 ஜி.சிகாமணி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
7 என்.தயாளன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
8 எஸ்.ரமணி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9 எஸ்.ஜெகன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10 எம்.சதீஷ்குமார் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 அ.சுந்தரராஜன் அலுவலக உதவியாளர்
12 பி.மூர்த்தி ஓட்டுநர்
13 எம்.ரமேஷ் ஓட்டுநர்
14 கே.வாசு ஓட்டுநர்
15 பி.உமாசுதன் ஓட்டுநர்
16 அ.புருஷோத்தமன் ஓட்டுநர்
17 கே.சத்தீஷ்குமார் சமுதாய அமைப்பாளர்
18 வி.சந்திரா சமுதாய அமைப்பாளர்