பல்பொருள் அங்காடிகள்

பல்பொருள் அங்காடிகள்

வ.   எண் பல்பொருள் அங்காடி பெயர் இடம் வார்டு எண் தொலைபேசி எண் எஸ்.டி.டி.கோடு (04171)
1 பி.பி.ஸ்டோர்ஸ் நேதாஜி சௌக், குடியாத்தம் 35 225109
2 நடராஜ் ஜெனரல் ஸ்டோர் பிடிஓ காங்கிரஸ் ஹவுஸ் ரோடு எதிரில், குடியாத்தம் 19 220616
3 ரத்னா ஸ்டோர் 12, ஜே.கே.தெரு, குடியாத்தம் 8 220160
4 ஶ்ரீ கிருஷ்ணா ஷாப் சென்டர் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில், குடியாத்தம் 20 220165
5 திருவள்ளுவர் புக் ஸ்டோர் திருவள்ளுவர் மேல்நிலை பள்ளி எதிரில், குடியாத்தம் 14 220601
6 சாய் சங்கரா சூப்பர் மார்கெட் சந்தப்பேட்டை 36 9994311940
7 அபிராமி ஸ்டோர்ஸ் காங்கிரஸ் ஹவுஸ் ரோடு 19 9486845694
8 லட்சுமி ஸ்டோர்ஸ் ஜே.கே.தெரு, 8 9916175896
9 சக்தி சூப்பர் மார்கெட் வீரபத்திர மேஸ்திரி தெரு 9 9791290161
10 குடும்ப பல்பொருள் அங்காடி பலமநேர் ரோடு 11 9585517463
11 அன்னபூர்ணா ஜி.பி.எம்.தெரு 20 9443325949
12 பாலமுருகன் அண்ணா தெரு 20 9488934647
13 அன்னை சூப்பர் மார்கெட் அர்ஜீனா முதலி தெரு 16 9843061126
14 ஆதிரை சூப்பர் மார்கெட் அர்ஜீனா முதலி தெரு 16 8098555013
15 மீனாட்சி அம்மன் ஸ்டோர்ஸ் அர்ஜீனா முதலி தெரு 16 9876721228
16 வேல்முருகன் டிரேடர்ஸ் அர்ஜீனா முதலி தெரு 16 04171-2211554
17 A ONE ஸ்டோர்ஸ் அர்ஜீனா முதலி தெரு 16 92451552619
18 R.G.N.சூப்பர் மார்கெட் காங்கிரஸ் ஹவுஸ் ரோடு 17 9940868355
19 அருணா சூப்பர் மார்கெட் வீரபத்திர மேஸ்திரி தெரு 9 9677137035
20 அன்னை சூப்பர் மார்கெட் பலமநேர் ரோடு 14 9865521915
21 வெங்கடேஸ்வரா சூப்பர் மார்கெட் காட்பாடி ரோடு 12 9159734369
22 நீல்கிரிஸ் சூப்பர் மார்கெட் காட்பாடி ரோடு 12 9894962205
23 N.C.R.சூப்பர் மார்கெட் R.S.ரோடு 14 9751232090
24 ஜெனரல் ஸ்டோர் R.S.ரோடு 14 9159549994

நகை கடைகள்

வ.   எண் கடைகளின் பெயர்கள் இடம் வார்டு எண் தொலைபேசி எண் எஸ்.டி.டி.கோடு (04171)
1 H.அம்பாலால் ஜீவல்லர்ஸ் 89, சந்தப்பேட்டை, குடியாத்தம் 36 220544
2 ஜெயின் கோல்டு ஹவுஸ் 48, சந்தப்பேட்டை, குடியாத்தம் 36 228822
3 தீபம் ஜீவல்லர்ஸ் 72, சந்தப்பேட்டை, குடியாத்தம் 36 220301
4 ஶ்ரீ ஜெயின் ஜீல்லரி 144, சந்தப்பேட்டை, குடியாத்தம் 36 224473
5 பிரேம்ராஜ் ஜீல்லரி 186, சந்தப்பேட்டை, குடியாத்தம் 36 220181
6 சிங்கி ஜீல்லரி 74, சந்தப்பேட்டை, குடியாத்தம் 36 220220
7 ஶ்ரீ கன்னிகா ஜீல்லர்ஸ் 277, தாழயாத்தம் பஜார், குடியாத்தம் 36 220302
8 தங்கம் ஜீவல்லரி 69, சந்தப்பேட்டை, குடியாத்தம் 36 224493
9 ஶ்ரீ அம்மன் கோல்டு ஹவுஸ் 89, சந்தப்பேட்டை, குடியாத்தம் 36 220379
10 வாசவி ஜீல்லர்ஸ் 82, சந்தப்பேட்டை, குடியாத்தம் 36 221566
11 அசோக் ஜீல்லர்ஸ் 82, சந்தப்பேட்டை, குடியாத்தம் 36 9443542173
12 செந்தில் ஜீல்லர்ஸ் 21, தாழையாத்தம் பஜார், குடியாத்தம் 36 04171-226493
13 லலிதா ஜீல்லர்ஸ் 104, தாழையாத்தம் பஜார், குடியாத்தம் 36 04171-290133
14 வின் ஜீல்லர்ஸ் சந்தப்பேட்டை பஜார் 36 9843961779
15 மகாவீர் ஜீல்லர்ஸ் சந்தப்பேட்டை பஜார் 36 9488921371
16 சோபியா ஜீல்லர்ஸ் சந்தப்பேட்டை பஜார் 36 9790522770
17 வினாயகம் ஜீல்லர்ஸ் சந்தப்பேட்டை பஜார் 36 04171-221328
18 ரிதம் ஜீல்லர்ஸ் சந்தப்பேட்டை பஜார் 36 9894565156
19 ஆனந்தா ஜீல்லர்ஸ் சந்தப்பேட்டை பஜார் 36 9626128860
20 K.G.F. அசோக் ஜீல்லர்ஸ் சந்தப்பேட்டை பஜார் 36 9443542175
21 ராஜேஸ்வரி ஜீல்லர்ஸ் சந்தப்பேட்டை பஜார் 36 9003333629
22 ஐஸ்வரியம் ஜீல்லர்ஸ் காங்கிரஸ் ஹவுஸ் ரோடு 19 9952586355
23 ஶ்ரீசாய் கோல்டு ஹவுஸ் காங்கிரஸ் ஹவுஸ் ரோடு 19 9003510460
24 பாபு ஜீல்லர்ஸ் தரணம்பேட்டை 8 9442620695
25 மல்லிகா ஜீல்லர்ஸ் நீலி கோவிந்தப்பா தெரு 8 04171-220506
26 ராஜா ஜீல்லர்ஸ் நீலி கோவிந்தப்பா தெரு 8 04171-222394
27 மீனாட்சி ஜீல்லர்ஸ் நீலி கோவிந்தப்பா தெரு 8 9865064514
28 அமோஹா ஜீல்லர்ஸ் நீலி கோவிந்தப்பா தெரு 8 9894415742
29 ஹாசின் ஜீல்லர்ஸ் அர்ஜீனா முதலி தெரு 16 9600783978
30 கௌரி ஜீல்லர்ஸ் ஜி.பி.எம்.தெரு 20 9790086856
31 ஶ்ரீ பாலாஜி ஜீல்லர்ஸ் அர்ஜீனா முதலி தெரு 16 8754222644