தொடர்பு கொள்ள

பதவி கைபேசி எண்
ஆணையாளர்
7397392686
நகராட்சி பொறியாளர் 7397392685
மேலாளர் 9442337711
வருவாய் ஆய்வாளர் 9443391260
நகரமைப்பு ஆய்வாளர்
9345537058
உதவி திட்ட அமைப்பாளர் 9942252583
சுகாதார ஆய்வாளர் 9952508626

நகராட்சி ஆணையாளர்

நெ.1, ஆர்.எஸ்.ரோடு

குடியாத்தம் நகராட்சி

தொலைபேசி  04171 – 220311

மின்னஞ்சல்: commr.gudiyatham@tn.gov.in