குடிநீர் விநியோகம்

குடிநீர்

நீர் ஆதாரம் பாலாறு காவேரி
அமைவிடம் பசுமாத்துரர் மேட்டுர்
தொலைவு 12கி.மீ 150 கி.மீ
துவக்கம் 1972 2016
கொள்ளவு 5 எம்.எல்.டி 7.97
Designed upto ultimate with population 6.00 12.00
நீர் உறிஞ்சு கிணறுகள் 9 எண்ணிக்கை 1 எண்ணிக்கை
Gallery Well 3 எண்ணிக்கை  //
சேகரிப்பு கிணறு 1 எண்ணிக்கை 1 எண்ணிக்கை
மேநீர் தேக்க தொட்டி விவரம் மற்றும் கொள்ளவு
1.   செதுக்கரை 10.00 இலட்சம் லிட்டர்  
2.   சித்துரர் கேட் 10.00 இலட்சம் லிட்டர்  
3.   கோபலாபுரம் 2.70 இலட்சம் லிட்டர்  
4.   சந்தப்பேட்டை (பழையது) 5.70 இலட்சம் லிட்டர்  
5.   சந்தப்பேட்டை (புதியது) 4.00 இலட்சம் லிட்டர்  
6.   ஆணையர் குடியிருப்பு வளாகம் 3.80 இலட்சம் லிட்டர்  
7.   நகராட்ச மேல்நிலைப்பள்ளி 2.30 இலட்சம் லிட்டர்  
8.   போடிப்பேட்டை 4.00 இலட்சம் லிட்டர்  
மொத்தம் 42.50 இலட்சம் லிட்டர்  
விநியோக மண்டலம் 8 எண்ணிக்கை  
நீர் ஊற்று பிரதாக குழாய் நீளம் 12 கி.மீ  
விநியோக குழாய் நீளம் 66.4 கி.மீ  
பொதுக் குழாய் 347 எண்ணிக்கை  
மோட்டார் பசுமாத்துரர் (பாலாறு) காவேரி
  100 எச்.பி.மைய விளக்கு பம்பு

150 HP செங்குத்து விசையாழி – 2 Nos @ Hyderpuram

150 HP Vertical Turbine – 2 Nos. @ Santhapettai

  Pumb -1 No. Stand by 1 No
  75 HP விசையாழி -1 No
  Standby ? 1 No
 

நீர் உறிஞ்சு கிணறு

7.5 HP – 8 Nos.

ஆழ்துளை கிணறு 7.5 HP – 11 Nos

ஜெனரேட்டர் 110 KVA (பயனற்றது)  
நீர் உந்துவிவரம்    
தலைமை நீரேற்று நிலையம் 7.00 MLD  
உள்ளுர் ஆதாரம் 1.25 MLD  
கூடுதல் 8.25 MLD  
நாளொன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு வினியோகிக்கப்படும் குடிநீர் அளவு 90 LPCD  
இடைவெளி 2 days once  
சிறு மின் விசை பம்பு 353 Nos.  
கைபம்பு  
திறந்தவெளி கிணறு  
குடிநீர் லாரி  
குடிநீர் இணைப்புகள்விவரம்    
வீடு 9598 எண்ணிக்கை  
Non Domestic 117 எண்ணிக்கை  
Industrial  
மொத்தம் 9967 எண்ணிக்கை  
House Service Deposit Domestic ரு.6000  
Non Domestic ரு.15000  
Industrial ரு.20000  
Traffic Domestic ரு.100 ஒரு மாதத்திற்கு  
Non Domestic ரு.300 ஒரு மாதத்திற்கு  
Industrial ரு.500 ஒரு மாதத்திற்கு