காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

காவல் நிலையம்

வரிசை எண் பெயர் மற்றும் விலாசம் பகுதி போன் நெம்பர்
1 நகர காவல் நிலையம், தாழையாத்தம் பஜார், குடியாத்தம் 36 220100
2 மகளிர் காவல் நிலையம், தாழையாத்தம் பஜார், குடியாத்தம் 36 229100

 தீயணைப்பு நிலையம்

வரிசை எண் பெயர் மற்றும் விலாசம் பகுதி போன் நெம்பர்
1 தீயணைப்பு நிலையம், காட்பாடி ரோடு, குடியாத்தம் 14 220101