கல்வி நிறுவனங்கள்

பள்ளிகள் விவரம்

வ.   எண் பள்ளிகளின் பெயர்கள் இடம் வார்டு எண் தொலைபேசி எண் எஸ்.டி.டி.கோடு (04171)
1 கிரசென்ட் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி R.S.ரோடு 12 04171-226975
2 7th டே அட்வென்டிஸ்ட் மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி R.S.ரோடு 14 9443791840
3 கிருஷ்ணசாமி மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி R.S.ரோடு 14 04171-220479
4 திருமகள் மில் பிரைமரி பள்ளி காட்பாடி ரோடு 12
5 திருவள்ளுவர் நிதியுதவி துவக்கப்பள்ளி புதுப்பேட்டை 19 04171-227776
6 திருவள்ளுவர் மேல்நிலைப்பள்ளி பலமநேர் ரோடு 11 9443308795
7 பாலமுருகன் வித்யாலயா பள்ளி புதுப்பேட்டை 4 9150491219
8 கஸ்தூரிபாய் காந்தி நிதியுதவி பள்ளி பிச்சனூர்பேட்டை 4 9360001527
9 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி கஸ்பா 7 8643872130
10 நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி R.S.ரோடு 14 828025477
11 சூர்யோதயா நிதியுதவி துவக்கப்பள்ளி அம்பேத்கார் நகர் 14 944339149
12 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி அசோக் நகர் 15
13 நகராட்சி தாழையாத்தம் இந்து துவக்கப்பள்ளி பச்சையம்மன் கோவில் தெரு 35
14 நகராட்சி முஸ்லீம் ஆண்கள் துவக்கப்பள்ளி தாழையாத்தம் 36 9790432576
15 நகராட்சி முஸ்லீம் பெண்கள் துவக்கப்பள்ளி தாழையாத்தம் 36 9944211247
16 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி செருவங்கி 31 9865671500
17 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி காமாட்சியம்மன்பேட்டை 32 9865671667
18 நகராட்சி முஸ்லீம் ஆண்கள் துவக்கப்பள்ளி கோபலாபுரம் 24 9786909011
19 நகராட்சி முஸ்லீம் பெண்கள் துவக்கப்பள்ளி கோபலாபுரம் 24 8056630836
20 அம்பாபுரம் நிதியுதவி துவக்கப்பள்ளி அம்பாபுரம் 20
21 செயின்ஜான்ஸ் மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி காட்பாடி ரோடு 12 9941024597
22 நேஷனல் மெட்ரிக் பள்ளி காட்பாடி ரோடு 12 9789139701
23 கிரசென்ட் நர்சரி & பிரைமரி பள்ளி ஆலியார் தெரு 6 9443222876
24 மதரஸாயே சலீமா நிஸ்வான் பள்ளி ஆலியார் தெரு 1 9042993598
25 நகராட்சி முஸ்லீம் ஆண்கள் துவக்கப்பள்ளி தரணம்பேட்டை 8 9994679102
26 நகராட்சி முஸ்லீம் பெண்கள் துவக்கப்பள்ளி தரணம்பேட்டை 2 9994679102
27 கங்காதரசாமி நடுநிலைப்பள்ளி பிச்சனூர்பேட்டை 5 9789356650
28 திருவள்ளுவர் நிதியுதவி துவக்கப்பள்ளி எஸ்.குப்பண்ண தெரு 10 9994236138
29 நேஷ்னல் மேல்நிலைப்பள்ளி காந்தி ரோடு 22 04171-220407 / 9789139701
30 நேஷ்னல் நிதியுதவி துவக்கப்பள்ளி காந்தி ரோடு 22 04171-220407 / 9789139701
31 கலைவாணி நிதியுதவி துவக்கப்பள்ளி தரணம்பேட்டை 8 9442120056
32 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி காந்தி ரோடு 22 8015378744
33 அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி நடுப்பேட்டை 22 9444748490
34 ஶ்ரீ பாலமுருகன் நர்சரி பள்ளி கோபலாபுரம் 24 9443630130
35 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி போடிப்பேட்டை 26 9994014842
36 லிட்டில்பிளவர் மெட்ரிக் பள்ளி புவனேஸ்வரிபேட்டை 25 04171-229251
37 வள்ளலார் மேல்நிலைப்பள்ளி சந்தப்பேட்டை 30 8778347477
38 ஹபிப் மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி கூடநகரம் ரோடு 34 04171-229251
39 வள்ளலார் மேல்நிலைப்பள்ளி சந்தப்பேட்டை 30 9600425641
40 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி நெல்லூர்பேட்டை 29 9894396848
41 அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி நெல்லூர்பேட்டை 28 9385202258
42 ஜோதி நிதியுதவி துவக்கப்பள்ளி நெல்லூர்பேட்டை 28 9489133633
43 ஜோதி மேல்நிலைப் பள்ளி நெல்லூர்பேட்டை 29 9489133633
44 சரஸ்வதி வித்யா மெட்ரிக் பள்ளி நெல்லூர்பேட்டை 29 04171-221131
45 செயின்ட் பீட்டர் மெட்ரிக் பள்ளி புத்தர் நகர் 29 9443113109
46 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி நெல்லூர்பேட்டை 29 9677958804
47 ஶ்ரீ சாய் வித்யாலயா பிரைமரி பள்ளி ஜோதிமடம் 36 9443229976
48 அல்மாஸ் நர்சரி பள்ளி காந்தி ரோடு, நடுப்பேட்டை 22 9789919112
49 சக்தி நர்ச & பிரைமரி பள்ளி புவனேஸ்வரிபேட்டை 25 9944302278
50 ஆசீர்வாத் நர்சரி பள்ளி காந்திரோடு 22